Parterne i aftalen er: EventTrucks ApS som i det følgende afsnit vil blive omtalt som udlejer. Kunden hos EventTrucks ApS vil blive omtalt som lejer.

1. Tid og sted

Kørslen finder sted efter nærmere aftale mellem udlejer og lejer. Lejer er forpligtiget til senest den 1/5 det år hvor kørslen er aftalt, at fremsende ruteplan med følgende indhold:

Navne og adresser på de steder som lejer ønsker at besøge i den ønsket rækkefølge. Udlejer skal godkende starttidspunkt samt ruten. (Det er ikke muligt at køre motorvej under studenterkørselen). I toppen af ruteplanen skal startadresse og starttidspunkt være anført, ligeledes skal lejers fulde navn samt skolens navn. Hvis der efterfølgende redigeres i ruteplanen skal lejer sørge for at sende den opdateret ruteplan til udlejer.

2. Betaling

Prisen for kørslen aftales ved bookingen mellem udlejer og lejer. Betalingen foregår over 3 rater.

Rate 1 er et depositum, som skal betales senest tre uger efter bookingen.

Datoen er først booket når depositum er modtaget samt kontrakten er sendt retur underskrevet.

Rate 2 og 3 er det resterne beløb, hvor betalingens tidspunktet aftales med udlejeren.

Hvis indbetalingerne ikke falder til senest den aftalte dato, kommer der et gebyr på 100kr pr. dag der overskrides oveni den aftalte pris.

Kørslen er som udgangspunkt bestående af 10 timer. Ekstra timer kan i de fleste tilfælde tilkøbes for 1000 kr. pr. påbegyndt time, dette beløb skal betales før studenterkørsel fortsætter.

3. Aflysning eller afbrydelse

En aflysning af kørslen fra lejerens side, vil ikke medføre refundering af det allerede indbetalte beløb.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulige varsel. Det indbetalte beløb vil blive refunderet. Aflysning kan forekomme som følge af nedenstående: Tekniske fejl på køretøj. Eller andre, lignende forhold.

Skulle studentervognen under selve kørslen, mod alt forventning, få motorstop eller lignende og udlejer ikke har en mulighed for at lave studentervognen på stedet eller fremskaffe en anden studentervogn. Vi har altid en backup vogn stående i tilfælde af et nedbrud som er 100% identisk med den vogn I har lejet. Men da denne kan være i brug vil beløbet blive refunderet til de studenter vi ikke har været hjemme ved.

4. Generelle betingelser

Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold. Udlejer er ansvarlig for at alle nødvendige godkendelser, tilladelser og forsikringer er indhentet, samt at køretøjet er mekanisk efterset.

Udlejers vogne er nysynet hvert år i Maj måned og forsynet med lovpligtig forsikring som dækker chaufføren og dem som er på ladet under kørslen. De dertilhørende regler som hastighed og kørehviletid overholdes naturligvis. Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise det hvis ønsket.

5. Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde købet efter Forbrugerlovens §17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra bookingdatoen.