Handelsbetingelser

Parterne i aftalen er: EventTrucks ApS som i vores handelsbetingelser vil blive omtalt som udlejer. Kunden hos EventTrucks ApS vil blive omtalt som lejer.


1. Tid og sted

 • Kørslen finder sted efter nærmere aftale mellem udlejer og lejer. Lejer er forpligtiget til senest den 1/3 det år hvor kørslen er aftalt, at fremsende ruteplan med følgende indhold:
 • Navne og adresser på de steder som lejer ønsker at besøge i den ønsket rækkefølge. Udlejer skal godkende starttidspunkt samt ruten. (Det er ikke lovligt at køre på motorvej og motortrafikvej under studenterkørselen).I skal udfylde det fremsendte dokument til ruteplanen. Bliver det fremsendte dokument ikke udfyldt opkræves der 500kr. Hvis der efterfølgende redigeres i ruteplanen, skal lejer sørge for at sende den opdateret ruteplan til udlejer.

2. Betaling

 • Prisen for kørslen aftales ved bookingen mellem udlejer og lejer. Betalingen foregår over 3 rater.
 • Rate 1 er det såkaldte depositum, som skal betales senest to uger efter bookingen, medmindre andet er aftalt.
 • Datoen er først booket når depositum er modtaget samt kontrakten er sendt retur underskrevet.
 • Rate 2 og 3 er det resterne beløb, hvor betalingens tidspunktet aftales med udlejeren.
 • Hvis indbetalingerne ikke falder til senest den aftalte dato, kommer der et gebyr på 100kr pr. dag der overskrides oveni den aftalte pris, hvis andet ikke er aftalt mellem udlejer og lejer.
 • Kørslen er som udgangspunkt bestående af 10 timer. Disse 10 timer starter, når vognen er pyntet og klassen er klar til at starte turen. Ekstra time kan i nogle tilfælde tilkøbes til 10% af den aftalte pris. Dette er muligt, såfremt at køre- & hviletidsreglerne og arbejdstidsdirektivet kan overholdes. Dette beløb skal betales før studenterkørslen fortsætter.

3. Aflysning eller afbrydelse

 • En aflysning af kørslen fra lejerens side, vil ikke medføre refundering af det allerede indbetalte beløb.
 • Udlejers aflysning kan kun ske, grundet punk 5. Force Majeure eller ved manglende indbetaling fra lejer.
 • Skulle studentervognen under selve kørslen, mod alt forventning, få motorstop eller lignende og udlejer ikke har en mulighed for at lave studentervognen på stedet, har vi altid en backup vogn stående i tilfælde af et nedbrud som er 100% identisk med den vogn I har lejet. Men da denne kan være i brug vil beløbet blive refunderet til de studenter vi ikke har været hjemme ved.

(EventTrucks ApS har endnu ikke måtte aflyse en studenterkørsel eller haft behov for backup vognen)

 • Ved kørsel i boligområder, hvor der er mulighed for at blive angrebet med kasteskyts, er der mulighed for at EventTrucks ApS er nødsaget til at afbryde det planlagte stop og fortsætte til det næste stop på ruten. Det afbrudte eller aflyste stop vil ikke blive refunderet. Dette er udlejers prioritet, for at undgå unødig skade på lejer, ansatte samt køretøjet. Dette er nævnt under punkt 5. Force Majeure og betegnes som hærværk. Better safe than sorry.

4. Generelle betingelser

 • Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold samt handelsbetingelser.
 • Udlejers vogne er nysynet hvert år i Maj og Juni måned og forsynet med lovpligtig forsikring som dækker chaufføren og dem som er på ladet under kørslen. De dertilhørende regler som hastighed og kørehviletid overholdes naturligvis. Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise dette i vognmappen.

5. Force Majeure

 • Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er EventTrucks ApS ikke ansvarlig over for lejer for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for vores kontrol, og som vi ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, epidemi, oversvømmelse og hærværk. Depositummet/første rate refunderes ikke i tilfælde af ovenstående.

6. Fortrydelsesret

 • Lejer kan fortryde købet efter Forbrugerlovens §17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra bookingdatoen.

Handelsbetingelser hos EventTrucks
facebook logoEventTrucks.dkEventTrucks.dk
5 Stjerner - baseret på 122 Anmeldelser